KİRAZ FİDANI

Bigarreau Gaucher

Resim hazırlanıyor

Ağacın Yapısı

Kuvvetli ve dik bir gelişme gösterir.

Çatlama Durumu

%1 oranında meyve çatlaması yapar.

Meyve Kabuk Rengi

Koyu kırmızı

Meyve Yapısı

Orta irilikte, genellikle kalp şeklindedir.

Hasat Zamanı

Hasat, kirazların 4. haftasıdır.
NOT: Yalova Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü çalışmaları sonucunda Bigarreau Gaucher kiraz olum zamanı Haziran başıdır.

Tozlayıcıları

Lambert, Metron Late, Noble